WorkPLAN Kvalita

Modul Kvalita umožňuje zvlášť sledovat čas a náklady spojené s nekvalitou. Toto není jen skvělá pomoc pro získání ISO certifikace a plnění ISO požadavků, umožnuje také hodnotit dodavatele a umožňuje přístup ke klíčovým vlastnostem pro neustálé zlepšování kvality a plnění požadavků zákazníka. Údržba měřících zařízení v oblasti zajišťování kvality, ukazatelé kvality a KPI analýzy jsou klíčem k úspěchu pro získání ISO certifikace.

Stručná charakteristika
  • Kalkulace nákladů kvality a analýzy
  • Hodnocení dodavatelů
  • Neustálé zlepšování
  • Nástroje certifikace pro podporu jakosti

Můžete sledovat náklady spojené s nekvalitou na vašem zařízení. Náklady na prostoje nebo jiné skutečnosti, které mají vliv na zisky, ale nejsou součástí pravidelného výrobního procesu. Uvedená data jsou k dispozici v tabulkové podobě a lze s nimi dále pracovat.

Pomocí tohoto modulu je možná správa a plánování pravidelné údržby předmětů používaných při měření kvality. Šířit normy kvality a související dokumenty všem příslušným zaměstnancům.

Přiřazení hlášené nekvality zákazníka, dodavatele nebo výroby. Snadné vytvoření listu nekvality přetažením, zadání vady, příčiny a nápravná opatření pro budoucí použití.

Můžete vytvořit formulář bodového ohodnocení vašich dodavatelů. Toto hodnocení vám může v budoucnu usnadnit rozhodování při výběru dodavatele. Můžete sledovat, kteří dodavatelé nesplňují lhůtu dodání, požadavky na kvalitu, cenu, atd.