WorkPLAN Přehled

V dnešním světě je zakázková výroba velice náročným závodem proti konkurenci. Globalizace a inovace dělají tuto soutěž ještě více agresivnější a zákazníky stále náročnější.
 
Být první v dodání a správně nacenit nabídku, Vám dává slušný náskok před konkurencí. Pokud ale chcete zůstat ve vedení, musíte zajistit vysokou kvalitu, konkurence schopnou cenou a krátký termín dodání. K tomu je potřeba optimalizovat své obchodní a výrobní procesy a znát veškeré své možnosti.
 
WorkPLAN zajišťuje hlavní funkce ERP, je specificky orientovaný na zakázkovou, projektově zaměřenou výrobu, technické popř. konstrukční kanceláře tak, aby umožňoval automatizovat a řídit klíčová místa projektů jako jsou ocenění nabídek, sledování kalkulací, rozpočtů, vedení zakázek, řízení a plánování kapacit výroby, management odpracovaného času a docházky, sledování kvality, vedení nákupu, skladů a veškeré potřebné analýzy.
 
Vzhledem k otevřenosti systému a připravené integraci, je možné sestavit konfiguraci jen požadovaných modulů a začlenit je tak do již stávajícího portfolia softwaru nebo použít ERP jako komplexní řešení a to jak pro malé, střední i větší firmy.
 
 
WorkPLAN

WorkPLAN 

WorkPLAN je ERP softwarové řešení specificky orientované na zakázkovou výrobu, projektově zaměřenou výrobu, technické popř. konstrukční kanceláře tak, aby umožňoval automatizovat a řídit klíčová místa projektů.

WorkPLAN Overview

WorkPLAN Výhody / Přehled

Obvykle je velice obtížné nalézt ten správný ERP systém vhodný pro specifické potřeby. Mnoho komplexních ERP systémů nezvládá složité výrobní postupy nebo rozpad výrobku na spousty drobných úkonů. Flexibilita a adaptivnost jsou klíčové vlastnosti systému WorkPLAN.

WorkPLAN Stock Management

WorkPLAN Nákup a Správa skladů

WorkPLAN poskytuje všechny potřebné funkce pro řízení celého nákupního procesu. To zahrnuje požadavky na nákup, požadavky na nabídky, řízení skladových zásob, objednávky, příjem od dodavatele, kontrolní funkce a fakturace od dodavatele. 

WorkPLAN Scheduling

Plánování

WorkPLAN plánuje vaše projekty na základě stanovených priorit a dostupnosti zdrojů. Můžete simulovat termíny dokončení dle kapacit. Dále WorkPLAN používá GANTT diagram pro optimalizaci vytížení pracovních kapacit, kontrolní milníky a splatnosti.

WorkPLAN Time Management

WorkPLAN Vedení časů

Tento modul spravuje časy zaměstnanců na úkolech. Data lze zadávat pomocí dotykové obrazovky, pracovní stanice nebo čtečky čárových kódů. Tato funkce vám pomůže sledovat a podávat zprávy o docházce, pauzách, nevýrobních aktivitách, čistém odpracovaném času na jednotlivých zakázkách, času stráveným opravou problémů, přesčasy, dovolené a další.

WorkPLAN Quality Management

WorkPLAN Kvalita

Toto není jen skvělá pomoc pro získání ISO certifikace a plnění ISO požadavků, umožnuje také hodnotit dodavatele a umožňuje přístup ke klíčovým vlastnostem pro neustálé zlepšování kvality a plnění požadavků zákazníka.

WorkPLAN Options & Tools

WorkPLAN Rozšíření

WorkPLAN má další nástroje a možnosti spojené se základními moduly. Je velmi snadné získat všechny relevantní informace prostřednictvím přizpůsobitelných obrazovek a zobrazení. 

WorkPLAN Interfaces

WorkPLAN Rozhraní

WorkPLAN nabízí několik možných rozhraní, které mohou ještě více usnadnit práci. Vzhledem k otevřenosti systému, je možné vytvořit další rozhraní dle přání. Tato rozhraní obvykle pomáhají načítat časy operací nebo převádět informace do účetního systému.

WorkPLAN Interfaces

WorkPLAN Systémové požadavky

WorkPLAN pracuje s typickými standardy Vašeho odvětví, je tedy možné integrovat ho do stávajícího IT prostředí s minimálními náklady.