O systému WorkPLAN

Systém WorkPLAN zajišťuje hlavní ERP funkce (plánování podnikových zdrojů), ale zároveň je specificky orientovaný na zakázkovou, projektově zaměřenou výrobu, technické popř. konstrukční kanceláře tak, aby umožňoval automatizovat a řídit klíčová místa projektů.

WorkPLAN spravuje kompletní obchodní aktivity od vytváření nabídky po dodání výrobku zákazníkovi a fakturace.

WorkPLAN nabízí následující funkce:

Nabídky: v různých měnách, udržuje kompletní historii verzí nabídek pro snadné zjištění změn nebo pro převzetí dříve vytvořené nabídky, lze jednoduše převést na zakázku

Vedení zakázek: hledání zakázek dle charakteristik, statistické vyhodnocení zakázek a zákazníků, detailní možnost sledování průběhu zakázek, kontrola předpokladů

Správa informací: rozšířený kusovník, modul Účetní rozhraní, uživatelsky definovaný importu/exportu základních číselníků

Nákup a sklad: pohyby materiálu, faktury, karty majetku, rezervace pro výrobu

Plánování a simulace: simulace vytížení kapacit, simulace nové objednávky ve stávajícím plánu, funkce pro návrh optimálního vytížení kapacity, zavedení plánovaných a neplánovaných operací

Sledování časů: vyhodnocování docházky, sledování přesčasů, absencí, dovolené, náhled na dílnu se zobrazením probíhajících prací

Kvalita: evidence a ocenění nekvality, dokumenty kvality, hodnocení dodavatelů

Moduly, Nástroje & Rozhraní: WorkPLAN přináší mnoho modulů, nástrojů a rozhraní k doplnění jeho ERP schopností, včetně Mobile Access, WorkXplore rozhraní, analýz vašich dat, účetnictví / mzdové rozhraní, CRM, KPI, XML Agent, zálohování a dávkové výpočty.